Image module

werkwijze en ethiek

De werkzaamheden van Stichting Collecting Stories richt zich op vier kerntaken:

  • concept & project
  • productie
  • vertoning & distributie
  • ethiek & principes

1 concept en project

De eerste taak bestaat uit twee onderdelen: het concept en het project.
De conceptfase is de fase waarin ideeën worden geinventariseerd. Het is de fase waarin wordt gepitched en gepresenteerd. Er wordt altijd gekeken of de boodschap die de maker wil overbrengen past binnen de doelstellingen van de stichting. 
In de projectfase wordt het idee vertaalt naar een concreet project. Het is de fase waarin wordt gekeken naar het vinden van een vorm voor het verhaal, nagedacht wordt over de doelgroep en doelstellingen, de wijze van produceren, het vinden van de juiste mensen en locaties, de financiën, het vertonen en delen van het eindproduct. Kortom: het idee krijgt een vaste vorm. 

2 productie

De tweede kerntaak richt zich op de productie. In deze fase wordt het project uitgevoerd waarbij uiteenlopende uitvoerende partijen worden betrokken. Collecting Stories nodigt nadrukkelijk makers uit te participeren en verwelkomt jonge creatieven, studenten van MBO, HBO en vakopleidingen. De stichting faciliteert uitvoerders met kennis, begeleiding, apparatuur en financiële middelen. Binnen de projecten staan de volgende elementen centraal:
Ruw en ongefilterd | authentiek en ongecensureerd
Creatief, vernieuwend en gewaagd
Sociaal betrokken
Samenwerking en participatie
Geschikt voor een breed publiek

3 vertoning en distributie

De derde kerntaak staat voor vertoning en distributie. Collecting Stories vindt de vertoning van de producties aan een breed publiek een van de belangrijkste kerntaken van de stichting. Door zowel de producties als de vertoning en/of distributie op maat te maken streven we naar het bereiken van de optimale impact. Ook daarin neemt Collecting Stories haar verantwoordelijkheid.
De stichting:
Zoekt naar passende plekken voor de vertoning van de producties, waarbij het streven is om zoveel mogelijk mensen te verrassen door de verhalen te delen op een wijze die spraakmakend en creatief is.
Organiseert tentoonstellingen, events en workshops om interactie met bezoekers en publiek te bevorderen. Essentieel is dat deze toegankelijk zijn voor een brede doelgroep.

4 ethiek en principes

De vierde kerntaak bestaat uit het werken volgens de culturele governance code en de principes die onze dagelijkse besluitvorming ondersteunen en dienen als gedragscode voor iedereen die voor de stichting actief is. Wij zijn toegewijd aan:
De bevordering van duurzame ontwikkeling, rekening houdend met de sociale, ecologische en financiële gevolgen van alles wat we doen.
Respect voor mensenrechten – van individuen en binnen samenlevingen en culturen; ondersteuning van de doelstellingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
Respect voor het milieu – alles doen wat we kunnen om positieve milieueffecten te creëren en aan te moedigen.
Verantwoordelijk zijn – aan al onze stakeholders voor al onze acties.
Continue verbetering – kritisch kijkend naar onze werkwijze en altijd strevend naar manieren deze werkwijze te verbeteren.