Image module

SMALL CHANGE

De ambities zijn groot door een optelling van veel kleine verbeteringen. Dat is waar het project ‘Small Change’ om draait. We inspireren mensen tot het maken van kleine veranderingen, bereikbaar voor iedereen en met een direct effect. Een directe bijdrage aan een betere leefomgeving, een beter klimaat, een betere planeet.
We bieden met ‘Small Change’ direct een handelingsperspectief aan het publiek. We maken kleine oplossingen groot, we democratiseren wereldverbetering zodat iedereen vanuit zijn of haar eigen positie tot actie over kan gaan. Geen abstracte vergezichten, maar concrete oplossingen. Ogenschijnlijk klein en nietszeggend, maar daarentegen van grote impact.
De Collecting Stories Foundation brengt deze verhalen op unieke wijze, over grenzen van media, kanalen en uitingsvormen heen. Om zo beweging en bereik te creëren in ‘small changes’ met ‘big impact’.

de noodzaak

De toekomstige leefbaarheid op aarde is op een kantelpunt gekomen. We zijn ons (in meer of mindere mate) bewust van de gevolgen van klimaatverandering door de grote voetafdruk die we de afgelopen decennia hebben geplaatst. Als we met z’n allen niet een inspanning leveren om de wereld nú beter te maken is dat een gemiste kans en zal dat gegeven straks het lot van degenen na ons bepalen.
Vanzelfsprekend is een grote rol hierin weggelegd voor de politiek, de beleidsmakers en de bestuursvoorzitters van grote bedrijven. Dáár moeten de lijnen worden uitgezet om grote innovaties te ontwikkelen, reductie in uitstoot tegen te gaan en om de grootvervuilers en graaiers aan te pakken.
Maar we moeten onze eigen invloed niet uit het oog verliezen. Elke (r)evolutie begint met een kleine verandering die anderen stimuleert mee te doen met een beweging die als de boel flink gaat rollen een enorme impact kan creëren. Door op een democratische manier, waar geen grote innovaties of investeringen nodig zijn, mensen te inspireren tot positieve verandering kunnen ‘small changes’ big impact krijgen.

het idee

De wereld zit vol met individuen, bedrijven en instellingen die daadwerkelijk bezig te zijn om met kleine oplossingen in een later stadium een grote impact te maken. Maar wie zijn ze, waar zitten ze en waar zijn ze mee bezig?
Door ze op te zoeken en bij ze langs te gaan krijgen we een beeld van de personen achter de ideeën, hun drijfveer, de obstakels en de successen. Door dit vast te leggen krijgt het idee of de oplossing een vorm. Door de verhalen te bundelen krijgen we zicht op het grotere plaatje. We zien verschillen en overeenkomsten en hoe ze samen impact kunnen maken. Door de verhalen te delen zullen de toeschouwers geïnspireerd worden de oplossingen of ideeën door te ontwikkelen, toe te passen of geïnspireerd raken om met eigen initiatieven te komen.
Image module

‘Small Change past binnen de filosofie van Collecting Stories omdat we daarmee een platform bieden aan een klein verhaal met een sterke inhoudelijke, herkenbare, urgente én actuele boodschap dat verrassend is, stof tot nadenken geeft, inspireert en activeert.’

ophalen van verhalen

Small Change is een Europees project. We gaan op zoek naar ideeën, inspiratie, initiatieven en voorbeelden van situaties waar een idee of relatief kleinschalige oplossing een groot verschil kan (gaan) maken. We vinden de  de personen, bedrijven of instellingen door onszelf steeds de vraag te stellen: ‘hoe zou dat anders kunnen?’ Voorbeelden zijn een ‘container gardener’ in Engeland, een ‘CO2 vanger’ in IJsland en een centrum voor duurzame ontwikkeling in Portugal.
We volgen hierin de ‘hiërarchie van behoeften’ waarin voedsel, onderdak en kleding centraal staan. Daarbij is (duurzaam) transport een belangrijk onderdeel van zowel de verhalen als de werkwijze van de stichting. Alle reizen zullen op een zo duurzaam mogelijke wijze worden gemaakt. Een van de doelstellingen is om ook hen te bereiken die niet vanzelfsprekend de publiciteit zoeken, misschien omdat ze daar gewoonweg te druk voor zijn, angst hebben het te delen of gewoonweg niet de middelen of kennis hebben om een groter publiek te bereiken.

‘Door de verhalen letterlijk op te halen verlaag je de drempel voor mensen om hun ideeën te delen’

productie

Het project Small Change bestaat uit documentaires (film), portretten (foto’s) en podcasts. Het materiaal wordt in opdracht van de stichting gemaakt door audiovisuele professionals. Binnen het team is plek voor één a twee stagiairs van een MBO of HBO opleiding. Omdat het een Europees project is zullen beeldmakers uit diverse landen worden uitgenodigd aan het project bij te dragen.
Van de geselecteerde ideeën en oplossingen worden korte films, foto’s en podcasts gemaakt. De duur en vorm worden mede bepaald door het onderwerp en de locatie(s). De korte documentaires zullen tussen de 5 en 12 minuten in lengte zijn, de podcasts tussen 12 en 25 minuten. De portretfoto’s zijn vooral gericht op de persoon en worden met de podcast samengevoegd.

vertoning

Voor de stichting en de doelstelling van het project is het essentieel dat een groot publiek toegang krijgt tot de verhalen om zo deelgenoot te worden van de aangedragen initiatieven en oplossingen. Om dit doel te bereiken gaat de stichting actief op zoek naar platforms om het gemaakte werk te vertonen, uit te zenden en te exposeren. De kick-off is het Collecting Stories Festival, een jaarlijks terugkerend eendaags festival in Amsterdam waar al het werk vertoond wordt, aangevuld met sprekers en workshops. 
Image module

distributie

In de distibutiefase delen we de producties met een nog breder publiek. De korte films, foto’s en podcasts komen na het festival beschikbaar voor distributie om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. De stichting zal hiervoor de volgende middelen gebruiken:

tentoonstelling

De portretten kunnen worden bekeken in een openbaar toegankelijke ruimte gedurende een periode van een maand. De expositieruimte is goed bereikbaar en is gratis toegankelijk. Het biedt een overzicht van zowel de gemaakte filmportretten als foto’s, podcasts en achtergrondverhalen. 

uitzending en vertoning

De films worden los en/of als geheel aangeboden aan (lokale) omroepen, online streamingdiensten, filmhuizen en via de online edities van regionale en nationale dag- en weekbladen en tijdschriften. 

educatie

Collecting Stories ontwikkeld een lespakket voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor de basisscholen bestaat de les uit de vertoning van één van de korte films waarna de kinderen zelf aan de slag kunnen met een projectje. Voor het middelbaar onderwijs is een middellange versie van 2 items beschikbaar waarna de leerlingen een keuze maken uit één van de twee onderwerpen en daarmee, geholpen door een handleiding, zelf aan de gang gaan met het ophalen van ideeën. Alle andere benodigde materialen worden door de stichting geleverd.

workshops

Collecting Stories ontwikkeld een dynamische hands-on workshop voor individuen, bedrijven en instellingen.
De distributie kan op (inter)nationaal niveau plaatsvinden. Wij zien de distributiefase overigens niet als eindigend binnen een bepaalde tijd. De opzet is zodanig dat de producties in blokken kunnen worden afgenomen of gedistribueerd gedurende een langere periode in wisselende samenstellingen.

‘ Collecting Stories vindt het van groot belang dat de met zorg ontwikkelde content niet in een lade verdwijnt maar ook daadwerkelijk voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wordt gemaakt’

marketing & communicatie

Het marketingplan voor het Small Change project bestaat uit een on- en offline campagne. De eerste (online) uitingen worden vanaf begin 2024 op sociale media geplaatst als teaser om volgers te krijgen en een publiek op te bouwen. 

website

De website collectingstories.com zal worden ge-update en het project Small Change zal een prominente(re) plek gaan krijgen op deze website. Middels zoekmachineoptimalisatie zal het project goed vindbaar worden in Google en andere zoekmachines. Tevens gaat de stichting actief links plaatsen en delen met partners, sponsors en participanten.

social media

De social-media kanalen die de stichting voor dit project wil gebruiken zijn Facebook, Instagram, Vimeo en Youtube. Facebook en Instagram vooral voor korte berichten voorzien van een afbeelding of video. Vimeo en Youtube voor korte teasers en behind the scenes video’s. Er wordt een campagne-overzicht opgesteld met daarin de strategie, planning en aard van de uitingen. De social-media campagne wordt opgezet door professionals.

behind the scenes

Door middel van een uitgebreide video- en fotoreportage worden alle fases van het project op een creatieve, hoogwaardige manier vastgelegd. Deze beelden zijn zeer geschikt om te delen via sociale media, lokale omroepen, kranten en tijdschriften. 

nieuwsbrief

Tijdens het project wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle fondsen, sponsors, vrijwilligers, donateurs, medewerkers en algemeen geinteresseerden, De nieuwsbrief wordt in ieder geval driemaal verstuurd.

kranten en tijdschriften

Voor de offline (deels ook online) berichten en uitingen wordt contact gezocht met kranten, magazines en andere geprinte media. Persberichten en foto’s worden door de stichting zelf aangeleverd. Ruim vóór aanvang van elke activiteit zal de stichting de media partners actief benaderen en betrekken om inhoudelijk goede berichtgeving te kunnen garanderen.

print divers

Om de ideeën te inventariseren en op te halen worden kaarten ontworpen en gedrukt welke kunnen worden verspreid op plekken waar mensen geen of minder goede toegang hebben tot internet en sociale  media. Voor het festival worden flyers en posters ontworpen en gedrukt welke de stichting zal verspreiden. 

planning & financiën

planning

Het Small Change project wordt uitgevoerd tussen januari en september 2024. Hieronder een beknopt tijdspad voor de verschillende activiteiten:
 • verhalen ophalen
  februari - mei 2024
  Vanaf februari 2024 starten we met de voorbereidingen van het ophalen van de ideeën met de verhalenbakfiets. De exacte locaties worden in januari bekend gemaakt.
 • productie films
  mei 2024 - september 2024
  In het voorjaar starten we met de research, (pre) productie, opname, montage en nabewerking van de films. Deze fase loopt tot de zomer van 2024.
 • vertoning
  vanaf september 2024
  Vertoningen van de gemaakte korte films vinden vanaf september 2024 plaats. Exacte data en locaties volgen.
 • distributie en educatie
  vanaf september 2024
  De distributiefase en het publiceren van het educatieve project zullen vanaf september 2024 starten.

financiën

Om het hele project uit te voeren is de stichting afhankelijk van fondsen, inkomsten uit de verkoop en/of afdracht van vertoningsrechten van de geproduceerde films, sponsors en donateurs. Fondsen worden rechtstreeks door de stichting aangeschreven, maar sponsors en donateurs zijn van harte welkom het project rechtstreeks te ondersteunen met een bijdrage.