Image module

SMALL CHANGE

De ambities zijn groot door een optelling van veel kleine verbeteringen. Dat is waar het project ‘Small Change’ om draait. We inspireren mensen tot het maken van kleine veranderingen, bereikbaar voor iedereen en met een direct effect, een directe bijdrage aan een betere leefomgeving, een beter klimaat, een betere planeet. We portretteren kleine oplossingen met grote impact, we democratiseren alledaagse verhalen die bij elkaar opgeteld een betere wereld maken. Gewoon door het te doen. We bieden met ‘Small Change’ direct een handelingsperspectief aan het publiek. We maken kleine oplossingen groot, we democratiseren wereldverbetering zodat iedereen vanuit zijn of haar eigen positie tot actie over kan gaan. Geen abstracte vergezichten, maar concrete oplossingen. Ogenschijnlijk klein en nietszeggend, maar daarentegen van grote impact. De Collecting Stories Foundation brengt deze verhalen op unieke wijze, over grenzen van media, kanalen en uitingsvormen heen. Om zo beweging en bereik te creëren in ‘small changes’ met ‘big impact’.

Patrick Swart

voorzitter Collecting Stories Foundation

“Vanuit Vrij Nederland dragen wij het project Small Change van de Collecting Stories Foundation een bijzonder warm hart toe. Het project gaat over voor iedereen bereikbare en direct toepasbare oplossingen voor een betere wereld en biedt daarmee direct handelingsperspectief. In tegenstelling tot allesomvattende vraagstukken zoals de opwarming van de aarde, het smelten van ijskappen en wereldwijde vervuiling, gaat Small Change juist over de kleine oplossingen die met elkaar een grote impact hebben. Vrij Nederland besteedt veel aandacht aan ongelijkheidsvraagstukken en daar sluit Small Change naadloos op aan”.

Ward Wijndelts

hoofdredacteur Vrij Nederland
Image module

DE AANLEIDING

de noodzaak

Momenteel voltrekt zich de grootste milieuramp sinds het bestaan van de mensheid. De aarde warmt op omdat we in de race naar vooruitgang vergeten zijn goed voor die aarde te zorgen. De noordelijke ijskappen smelten waardoor het water stijgt. Permafrost ontdooit waardoor methaangassen vrijkomen in de atmosfeer en het broeikaseffect alleen nog maar toeneemt. 

De gevolgen merken we steeds dichter bij huis. Onze zomers worden heter en droger. Tegelijkertijd zorgen storm en wind voor schade aan onze huizen en achtertuinen en zijn overstromingen niet langer beelden uit verre landen waar we met droge ogen naar kunnen kijken. De urgentie om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving was er al heel lang. Alleen raakt het ons nu persoonlijk. We voelen het direct aan den lijve. Daarmee kunnen we de feiten niet langer negeren. Het is nú tijd voor verandering. 

het idee

De noodzaak de aarde te redden voor het te laat is, brengt voor menigeen een aantal problemen met zich mee. Het is namelijk zo’n groot vraagstuk dat de oplossing ervan verlammend kan werken. We krijgen last van een soort ecologische burn-out; wat we ook ondernemen om de stikstof te reduceren of het smelten van het ijs te stoppen: het lijkt geen verschil te maken. Het gevolg is dat we dan maar helemaal niets ondernemen, het is immers een druppel op een gloeiende plaat. 

Het tweede probleem is het elitaire karakter van duurzaamheid. De wetenschap is de afgelopen decennia (gelukkig) met innovaties gekomen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Tegelijkertijd heeft niet iedereen heeft de middelen om milieuvriendelijke aanpassingen aan hun (koop)huis te doen, biologisch te eten en een elektrische auto aan te schaffen. 

Bij Collecting Stories geloven we erin dat iedereen het beste wil voor zijn eigen leefomgeving, dat mensen gezond oud willen worden en hun (klein)kinderen in een mooie wereld willen laten opgroeien. Met Small Change willen we mensen dat perspectief bieden, laten zien dat dat kan. Dat ze misschien geen invloed hebben op alle grote dingen die er in de wereld gebeuren, maar dat iedereen iets kan doen om het tij te keren door in die eigen leefomgeving op relatief kleine schaal aanpassingen te maken. En dat met deze laagdrempelige en zelfs kosteloze initiatieven écht een verschil gemaakt kan worden wanneer ze worden gedeeld en navolging vinden. We menen dat juist dat eigen initiatief, het zelf doen en dat delen, de beste voedingsbodem is tot verdere schaalvergroting en ontwikkeling van de oplossing. 

Collecting Stories wil met Small Change die kleinschalige initiatieven opzoeken, vastleggen en delen. In een serie portretten laten we zien wat mensen ondernemen om de eigen omgeving leefbaarder, schoner en gezonder te maken. Initiatieven waarmee, wanneer ze navolging vinden, grote effecten bereikt kunnen worden en daarmee goed zijn voor de toekomst van onze planeet.  

Small Change past binnen de filosofie van Collecting Stories omdat we daarmee een platform geven aan een klein verhaal met een sterke inhoudelijke, herkenbare, urgente én actuele boodschap dat verrassend is, stof tot nadenken geeft, inspireert en activeert.

‘Small Change past binnen de filosofie van Collecting Stories omdat we daarmee een platform bieden aan een klein verhaal met een sterke inhoudelijke, herkenbare, urgente én actuele boodschap dat verrassend is, stof tot nadenken geeft, inspireert en activeert.’

Image module
Image module
Image module
Image module

INHOUD VAN HET PROJECT

ophalen van verhalen

We gaan met de verhalenbakfiets naar minimaal vijf uiteenlopende locaties in Noord-Holland om een brede doelgroep te benaderen en bereiken. Met name mensen op locaties die niet direct voor de hand liggen en toegankelijk zijn willen we als stichting graag bereiken. Een uitdaging is met name de mensen te bereiken die niet vanzelfsprekend de publiciteit zoeken. Door naar deze doelgroep toe te gaan verlagen we de drempel om de ideeeën en verhalen over de kleinschalige initiatieven op te halen.

Denk hierbij aan bewoners van aandachtswijken, verzorgingshuizen, bezoekers van openbare evenementen, op dorp- of stadspleinen, maar ook bijvoorbeeld op scholen en bij asielzoekerscentra. Per locatie spreken en filmen we minimaal tien mensen zodat we uiteindelijk vijftig verhalen hebben opgehaald, waaruit een selectie wordt gemaakt.

Voor dit onderdeel heeft de stichting de beschikking over een ‘verhalenbakfiets’, een duurzame manier om verhalen over een langere periode en lange afstanden op te kunnen halen.  In de Gazelle Makki bakfiets is voldoende ruimte om alle apparatuur voor opnames onderweg mee te nemen.

Parallel aan het touren met de bakfiets nodigen we de doelgroep uit mee te doen met een een ‘Small Change challenge’ waarbij iedereen zijn/haar idee kan insturen. We roepen op tot actie via diverse kanalen, zowel on- als offline. Online door middel van social media, Facebook en Instagram. Offline door persberichten in (lokale) media, via flyers en bierviltjes. 

Deze laatsten worden verspreid op festivals, bejaarden- en verzorgingshuizen, culturele- en sociale instellingen, op scholen en universiteiten. 

‘Door de verhalen letterlijk op te halen verlaag je de drempel voor mensen om hun ideeën te delen’

Image module

selectie

In dit onderdeel worden de verhalen uit fase 1 geïnventariseerd. Tijdens een bijeenkomst met betrokken partners wordt uit de opgehaalde verhalen en ingestuurde ideeën een shortlist van interessante verhalen samengesteld. Deze verhalen worden geselecteerd op basis van de volgende criteria: 

De verhalen moeten een brede doelgroep aanspreken
De verhalen moeten verrassend en vernieuwend zijn en stof tot nadenken geven
Ze moeten (vrijwel) kosteloos uit te voeren zijn
De verhalen mogen niet in strijd zijn met wetgeving, ethiek en de werkwijze en visie van de stichting
Er mogen geen commerciële belangen in het spel zijn

Als aan bovenstaande is voldaan worden de ideeën en oplossingen voorgedragen aan het bestuur van de stichting, waarna wordt besloten welke verhalen worden opgehaald. Een vertegenwoordiging van de doelgroep komt in samenwerking met de artistiek leider en filmmaker tot de keuze van een tiental verhalen die geschikt zijn voor uitwerking tot filmportret. Voor dit doel organiseert Collecting Stories een bijeenkomst of werkgroepen waarin de verschillende verhalen worden besproken.

productie

Het eerste deel van de productie wordt ‘op straat’ met behulp van de verhalenbakfiets uitgevoerd. We betrekken een vertegenwoordiging van de doelgroep bij de totstandkoming van de producties door hen te vragen mee te werken aan een persoonlijk filmportret op locatie. 

Vervolgens wordt dit materiaal ingeladen in de studio en worden de verhalen onderbouwd met secondaire bronnen (gemeenten, wetenschappers, experts, andere bewoners, etc.) 

Voor de daadwerkelijke opname en montage van de portretten zoekt Collecting Stories de samenwerking met studenten van de HvA en het Mediacollege die samen met een professionele partij de producties tot stand brengt. 

Er blijven er tien verhalen over waarvan uiteindelijk films worden gemaakt van circa 12 minuten. Het eindresultaat is 120 minuten gemonteerde en uitzendklare film.

De professioneel geproduceerde films worden opgenomen in 6k raw kwaliteit en worden na montage opgeleverd in 4K prores. Deze voldoet aan de Netflix Originals norm waarmee we waarborgen dat de films op alle mogelijke kanalen en bioscopen kunnen worden uitgezonden en vertoond.

Aangeleverde en door derden geproduceerde films kunnen van een lagere kwaliteit/resolutie zijn.

‘De regie van de films in handen van professionals. Bij de uitvoering worden studenten van media-opleidingen betrokken.

Image module

het festival

Na het afronden de eerste twee fasen van het project is het tijd voor de vertoning. Er wordt een interactief festival gehouden op twee locaties op één dag. Het festival is de première van de Small-Change filmportretten en wordt gebruikt om alle betrokkenen als eerste kennis te laten maken met het eindproduct. De eerste editie van het festival vindt plaats in september 2024. Er zijn contacten gelegd met een tweetal locaties waar het festival plaats kan vinden:

FC Hyena Amsterdam
De Drom | De Werf Enkhuizen

Afhankelijk van beschikbaarheid en aanmeldingen wordt een keuze uit één van de locaties gemaakt. Op al deze locaties is het mogelijk (een deel van) het filmprogramma bij mooi weer in de openlucht te vertonen. Ook zijn de genoemde locaties schaalbaar, waardoor een ruimte op maat voor het aantal bezoekers kan worden gemaakt.

Tijdens het festival worden de tien filmportretten van in totaal 120 minuten vertoond en zullen workshops en lezingen worden gehouden. De workshops worden gegeven door een aantal van de idee-inbrengers en hebben een hand-on insteek; na afloop kunnen de bezoekers de ideeën direct toepassen en/of delen met anderen. De lezingen worden gegeven door experts die uiteenzetten waarom het zo belangrijk is om ‘Small Changes’ veel aandacht te geven. 

In en buiten de locatie wordt een markt ingericht bestaande uit kraampjes waar Small Change initiatieven worden getoond. Dit kunnen hoofdrolspelers zijn uit de filmportretten. Op deze wijze kunnen bezoekers direct met hen in contact komen. 

‘ Het Small Change festival is de afsluiting van de participatie en productiefase, en de kickoff van de publicatiefase.’

Image module

distributie

In de distibutiefase delen we de producties met een breder publiek. De korte films komen na het festival beschikbaar voor distributie om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. De stichting zal hiervoor de volgende middelen gebruiken:

tentoonstelling

De portretten kunnen worden bekeken in een openbaar toegankelijke ruimte gedurende een periode van een maand. De expositieruimte is goed bereikbaar en is gratis toegankelijk. Het biedt een overzicht van zowel de gemaakte filmportretten als foto’s, podcasts en achtergrondverhalen. De stichting zoekt, of heeft reeds contact gehad met diverse lokaties. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt hier een keuze uit gemaakt.

uitzending en vertoning

De films worden los (ca. 12 minuten) en/of als geheel (ca. 120 minuten) aangeboden aan (lokale) omroepen, online streamingdiensten, filmhuizen en via de online edities van regionale en nationale dag- en weekbladen en tijdschriften. Directe contacten onderhoudt de stichting onder andere met Cinema Oostereiland, FC Hyena, omroep Max, Waterbear, Netflix, Discovery Channel en diverse lokale media. 

on tour

De ‘ophaalbakfiets’ wordt ‘wegbrengbakfiets’. De films kunnen vertoond worden op de plekken waar ze zijn opgehaald en andere openbare plekken. Denk aan schoolpleinen, bejaarden- of verzorgingshuizen, op festivals en jaarmarkten. De locaties, vergunningen en afstemming gaat in samenwerking met gemeenten en instellingen. 

educatie

In de vorm van een educatief lespakket voor het Voortgezet Onderwijs bestaande uit een doe-het-zelf pakket waarmee de kinderen onder leiding van de docent zelf een projectje kunnen uitvoeren. Het lespakket bestaat uit een korte documentaire van 12 minuten die in de klas wordt vertoond. Vervolgens gaan de leerlingen in een hands-on workshop zelf aan de slag om één van de aangedragen oplossingen zelf uit te voeren. Alle benodigde materialen worden door de stichting geleverd.

Voor de workshops zoekt Collecting Stories onder andere contact met de stichting Madhouse en heeft via stichting TechniekPact toegang tot circa 100 leraren MVI en directeuren van VMBO opleidingen door het hele land. 

De distributie kan op (inter)nationaal niveau plaatsvinden. Wij zien de distributiefase overigens niet als eindigend binnen een bepaalde tijd. De opzet is zodanig dat de producties in blokken kunnen worden afgenomen of gedistribueerd gedurende een langere periode in wisselende samenstellingen.

‘ Collecting Stories vindt het van groot belang dat de met zorg ontwikkelde content niet in een lade verdwijnt maar ook daadwerkelijk voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wordt gemaakt’

Image module

marketing & communicatie

Het marketingplan voor het Small Change project bestaat uit een on- en offline campagne. De eerste (online) uitingen worden vanaf juli 2022 op sociale media geplaatst als teaser om volgers te krijgen en een publiek op te bouwen. In de zomer van 2023 wordt ook de website volledig op de schop genomen en zal een strategie worden opgesteld voor de duur van het project.

website

De website collectingstories.com zal worden ge-update en het project Small Change zal een prominente(re) plek gaan krijgen op deze website. Middels zoekmachineoptimalisatie zal het project goed vindbaar worden in Google en andere zoekmachines. Tevens gaat de stichting actief links plaatsen en delen met partners, sponsors en participanten.

De volledige website van Collecting Stories wordt zowel in het Nedrlands als in het Engels aangeboden. Op deze manier vergroot de stichting het bereik en kunnen bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten, vluchtelingen, statushouders, expats en andere niet-Nederlands sprekenden worden bereikt.

social media

De social-media kanalen die de stichting voor dit project wil gebruiken zijn Facebook, Instagram, Vimeo en Youtube. Facebook en Instagram vooral voor korte berichten voorzien van een afbeelding of video. Vimeo en Youtube voor korte teasers en behind the scenes video’s. Er wordt een campagne-overzicht opgesteld met daarin de strategie, planning en aard van de uitingen. De social-media campagne wordt opgezet door professionals.

behind the scenes

Door middel van een uitgebreide video- en fotoreportage worden alle fases van het project op een creatieve, hoogwaardige manier vastgelegd. Deze beelden zijn zeer geschikt om te delen via sociale media, lokale omroepen, kranten en tijdschriften. 

nieuwsbrief

Tijdens het project wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle fondsen, sponsors, vrijwilligers, donateurs, medewerkers en algemeen geinteresseerden, De nieuwsbrief wordt in ieder geval driemaal verstuurd.

kranten en tijdschriften

Voor de offline (deels ook online) berichten en uitingen wordt contact gezocht met kranten, magazines en andere geprinte media. Persberichten en foto’s worden door de stichting zelf aangeleverd. Ruim vóór aanvang van elke activiteit zal de stichting de media partners actief benaderen en betrekken om inhoudelijk goede berichtgeving te kunnen garanderen.

print divers

Om de ideeën te inventariseren en op te halen worden kaarten ontworpen en gedrukt welke kunnen worden verspreid op plekken waar mensen geen of minder goede toegang hebben tot internet en sociale  media. Voor het festival worden flyers en posters ontworpen en gedrukt welke de stichting zal verspreiden. 

guerilla marketing

Met de inzet van grootbeeldprojectoren zal de stichting met enige regelmaat van zich laten horen door muurprojecties op publieke plekken waar veel mensen samenkomen. Een van de ideeën is om op een grijze muur allerlei groen te projecteren en op straat allerlei groen uit de stoep te laten komen. Zowel Menno van Wees (directeur) als Roelof Fruithof (bestuur) hebben veel ervaring met deze manier van ‘ambush marketing’.

planning & financiën

planning

Het Small Change project wordt uitgevoerd tussen juli 2023 en september 2024. Hieronder een beknopt tijdspad voor de verschillende activiteiten:

 • verhalen ophalen
  juli 2023 - september 2023
  Vanaf mei 2023 starten we met de voorbereidingen van het ophalen van de ideeën met de verhalenbakfiets. De exacte locaties worden in september bekend gemaakt.
 • productie films
  september 2023 - juni 2023
  In het najaar starten we met de research, (pre) productie, opname, montage en nabewerking van de films. Deze fase loopt tot de zomer van 2024.
 • festival
  juli 2024
  Het Small Change festival vindt in juli 2024 plaats. De locatie en het programma worden vóór 30 april 2024 bekend gemaakt.
 • distributie en educatie
  vanaf juli 2024
  De distributiefase en het publiceren van het educatieve project zullen vanaf juli 2024 starten.

financiën

Om het hele project uit te voeren is de stichting afhankelijk van fondsen, inkomsten uit de verkoop en/of afdracht van vertoningsrechten van de geproduceerde films, sponsors en donateurs. Fondsen worden rechtstreeks door de stichting aangeschreven, maar sponsors en donateurs zijn van harte welkom het project rechtstreeks te ondersteunen met een bijdrage.

Image module
Image module