Image module

Small Change

We staan voor een van de grootste uitdagingen van de eeuw: het behoud van de aarde voor de komende generaties. Dagelijks worden we overspoeld door berichten in de media over de opwarming van de aarde en de gevolgen die dat heeft voor onze natuur. Op veel oorzaken van die klimaatverandering hebben wij geen enkele grip. Ze hebben te maken met politiek, marketing, industrie, grote belangen en verdienmodellen.

Small Change gaat juist over wat mensen wél kunnen doen. Het gaat over kleinschalige initiatieven in de eigen leefomgeving, die, wanneer ze navolging vinden, een grote impact hebben op de vergroening van de aarde, de leefbaarheid, de gezondheid en het welzijn van mensen. Het gaat om ideeën en oplossingen die vanuit de samenleving komen en bereikbaar en haalbaar zijn voor iedereen.

Wij geloven erin dat wanneer mensen zicht krijgen op wat ze zelf kunnen bijdragen aan een groenere leefomgeving, zonder dat dat al te veel tijd, moeite en geld kost, dit anderen stimuleert om ook in actie te komen. Door mensen uit alle lagen van de bevolking te laten zien wat anderen doen en wat ze zelf kunnen ondernemen, geven we mensen autonomie en democratiseren we het concept van de wereld verbeteren. 

Collecting Stories wil met Small Change die initiatieven op een professionele, interessante en integere manier ophalen met de verhalenbus, vastleggen in audiovisuele portretten, vertonen tijdens een Small-Change-festival én de wereld insturen om daarmee een beweging van verandering in gang te zetten. 

Voor het projectplan van Small Change klik hier..

binnenkort…

eerder

Image module

affected

Welke invloed hebben de keuzes van ouders op een kind? En hoe ga je hier (later) mee om? Korte filmportretten over (h)erkenning en begrip.

Image module

Dirkie

Dirkie de Veenboer, wie kent ‘m niet? Van scheepsjongen tot grootadmiraal. Een filmproject voor educatie en publiek.

Image module

shorts

Korte filmportretten van gepassioneerde (levens)kunstenaars.