AFFECTED

strings attached

introductie

Affected is een serie filmportretten over jongeren en jongvolwassenen die in een bepaalde leefsituatie zijn gekomen door de keuzes van ouders of verzorgers. In de serie ontmoeten we de jongeren, volgen ze en vertalen hun verhaal naar een korte documentaire.
Centraal in de serie staan de vragen: ‘waar en wanneer voel je je thuis’ en  ‘welke invloed hebben jouw ouders gehad op het leven dat je nu leeft en de beslissingen die je maakt’? Door deze verhalen op te halen, vast te leggen en te delen beoogd de stichting een breder begrip, herkenning en empathie te bewerkstelligen voor deze kwetsbare groep.
Beseffen ouders of verzorgers zich wel hoeveel hun keuzes teweeg kunnen brengen? Hoeveel invloed ze kunnen hebben op (jonge) kinderen? Hoe gaan diezelfde kinderen even later als jongvolwassenen hiermee om?
In ‘affected‘ gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen en geven we de geportretteerden de regie om hun verhaal te doen.

de verhalen

In deze serie portretten staat het maken van keuzes voorop. Welke keuzes hebben we eigenlijk in een ogenschijnlijk maakbare wereld. Voor de één is ‘alles bereikbaar als je maar wilt’, voor de ander is het achteraan sluiten en kijken hoe het vergaat.
We gaan op zoek naar talent, ambitie, invloed en autonomie. Met steeds dat centrale thema: in hoeverre heb je invloed op je eigen beslissingen en van welke invloed zijn de beslissingen van je ouders (geweest) op de manier waarop je nu in het leven staat.
Image module
Image module
Image module
We vinden de hoofdpersonen ‘op straat’. Geen voorbereiding, casting of selectie: gewoon op pad gaan en kijken wie je tegenkomt. Hierdoor ontstaan spontane vertellingen vertaald in ruwe, ongefilterde portretten.

trailer

Bekijk hier de trailer van de ‘pilot’ die we hebben gemaakt van Billy-Jay. Puur voor de ‘look & feel’, om te kijken waar Affected over gaat en te ontdekken in welke vorm dit concept in beeld kan worden gebracht…

doel

doelstelling

Het doel van het project is om een beeld te krijgen hoe jonge mensen beïnvloed kunnen worden door de keuzes van hun ouders en hoe dit hen heeft gevormd. Door de verhalen te delen met een grote groep denkt de stichting een discussie op gang te brengen over hoe (andere) jongeren en jongvolwassenen tot de keuzes komen die ze maken, of deze vermijden. Het snijdt een onderwerp aan dat de meeste van ons zullen herkennen maar bij een ander lang niet altijd erkennen.

doelgroep

De beoogde doelgroep is erg breed, maar vooral gericht op jongvolwassenen. Voor de stichting is het essentieel dat zowel de toeschouwers als de deelnemers aan het project een directe spiegeling zijn van de maatschappij ongeacht etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

werkgebied

Het project Affected speelt zich af in Noord-Holland. De verhalen worden op diverse locaties ‘opgehaald’, waaronder een studentenflat en een school. De locaties bevinden zich zowel in de stad als op het platteland.

de noodzaak

De wereld is een ambitieuze plek geworden waar we ons geluk constant moeten beproeven. Het gras lijkt altijd groener ergens anders, social media geven ons een droombeeld van hoe mensen leven en schijnbaar zelfverzekerd tot de meest geweldige oplossingen komen om hun geluk vervolgens breeduit tentoon te spreiden.

het probleem

Zijn we wel in staat al deze informatie op een eerlijke wijze op te nemen en een plek te geven, of er iets (zinnigs) mee te doen? Een groot deel van het antwoord op deze vragen ligt verscholen in onze opvoeding. Om te weten hoe ver je kunt vliegen moet je weten uit welk nest je bent gekomen.

de oplossing

Door eerlijke verhalen op een mooie manier op te halen en te delen ontstaat een netwerk van kennis en ervaringen waaruit de kijker kracht en inspiratie kan halen om haar of zijn leven meer glans te geven. Om ervaringen te delen en niet het gevoel hebben de ‘enige’ te zijn.

uitvoering

filmstijl

Alle films worden opgenomen in kleur. Het beeldformaat is 2.4:1 (breedbeeldformaat).

planning en looptijd

Affected is een omvangrijk project wat zowel qua voorbereiding als uitvoering de nodige tijd nodig heeft. In het voorjaar van 2024 gaan we met de uitvoering van start en in de zomer van 2025 ronden we het af met een expositie en minimaal één festivalvertoning en/of (televisie) uitzending.
Na afronding van het project zal al het gemaakte beeldmateriaal beschikbaar blijven op de website van de Collecting Stories Foundation. Tevens zal de stichting het materiaal aan blijven bieden bij festivals, omroepen, online streamingdiensten, filmhuizen en musea.

team

regie en coördinatie

De projectregie is in handen van de stichting Collecting Stories Foundation, verdeeld onder bestuur (adviseur) en directeur (regie en uitvoering). De filmportretten worden in opdracht van de stichting gemaakt door Grapefruit Moon.

vrijwilligers

De stichting wordt in haar activiteiten ondersteund door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn lid van een werkgroep welke wordt aangestuurd door een bestuurslid van de stichting. De werkgroepen zijn concept (bewaking), (pré) productie, marketing, vertoning en distributie, administratie.

stages

Grapefruit Moon, in opdracht van de stichting uitvoerder van het project, is een erkend leerbedrijf en heeft 1 tot 2 stageplaatsen beschikbaar gedurende de productieperiode. Deze stageplekken worden ingevuld door leerlingen van het Media College in Amsterdam.

partners

De partners binnen het project ‘Affected’ zijn actieve partners die hun specifieke specialisatie willen delen en inzetten om het project succesvol te maken. Collecting Stories is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden waarmee we (nog) mooiere projecten kunnen realiseren.

communicatie

Communicatie voor de totstandkoming en promotie van het project Affected is zowel on- als offline te vinden. De marketing die nodig is om de projectdoelen en de doelstelling van de stichting te waarborgen ligt in lijn met het projectplan en de statuten: eerlijke informatie op een ongefilterde wijze presenteren.

online

Online heeft de stichting een eigen website (www.collectingstories.com). De website is volledig tweetalig (Nederlands en Engels). Het projectplan van Affected alsmede alle informatie over de stichting, het bestuur, werkwijze en alle gegevens staan hierop uitgebreid omschreven.
De stichting zal gebruik maken van Facebook, Instagram en Youtube als belangrijkste social media kanalen. Op Facebook en Instagram zal wekelijks gepost worden én wanneer een noemenswaardig nieuwsitem of evenement zich voordoet. Op Youtube zullen de teasers van de films verschijnen. Vimeo zal vooral worden gebruikt als host van de films.

offline

Voor fondsen, sponsors en donateurs heeft de stichting een boekje ontworpen met alle mogelijke informatie, achtergrondverhalen en aanvullende documenten. Dit prachtig vormgegeven boekje kan worden aangevuld met updates welke worden verstuurd gedurende het project. Zo ontstaat een bijzonder naslagwerk van het hele project.
Tijdens de draaiperiode zullen ‘stills’ uit de gemaakte films als ansichtkaarten worden gedrukt welke kunnen worden uitgedeeld op events of via post worden verstuurd, zowel individueel als in een batch naar een bepaalde groep mensen zoals de bezitters van het boekje.

evaluatie

Het is voor de stichting van groot belang dat het project de vorm en inhoud krijgt zoals het bedacht is. Het bestuur van de stichting ziet er dan ook scherp op toe dat het uitgewerkte plan als zodanig zal worden uitgevoerd.
Door middel van tussentijdse besprekingen, rapportage van de makers en budgetcontrole gelooft de stichting hier de juiste structuur voor te bieden. Een extern accountantskantoor zal de financiën beheren en rapporteren.

informatie

Voor verdere informatie over het project of andere vragen kun je contact opnemen met projectregisseur Menno van Wees op 06-81476828 of via menno@collectingstories.com

donaties en sponsoring

Donaties zijn, in welke vorm dan ook, zeer belangrijk om het project optimaal uit te kunnen voeren. Als je nu al overtuigt bent dat jouw geld goed besteed zal worden dan is het overmaken van een donatie via onze website mogelijk. Klik hier als je een donatie wilt doen…
Sponsors verrijken het project en bieden nieuwe kansen tot samenwerking. Als je het project Affected of de stichting als geheel wilt sponsoren neem dan contact op met Menno van Wees op 06-81476828 of menno@collectingstories.com